GENEAWEB

El portal per aprendre i fer Genealogia
Manual de Genealogia

El Manual de Genealogia està dissenyat per a orientar a l'afeccionat i al professional en conceptes i regles de treball, de forma que la feina de recerca i anàlisi sigui el més eficient possible. Té les següents parts:

  • Conceptes bàsics de la Genealogia,
  • Fets vitals, identificats prèviament en el cos del Manual i detallats, amb també vincles i referències a arxius físics i en línia.
  • Informacions complementàries a la Genealogia (Genètica, Antroponímia, etc...)

El Manual conté tant informació sobre la metodologia de recerca com sobre llocs on trobar cadascuna de les informacions a que es fa referència. La seva lectura es pot fer linialment, passant d'un punt del menu al següent, i per tant, anant dels conceptes més generals als més específics, com puntualment, anant directament als capítols que puguin ser d'interès per a l'usuari més experimentat.

Tots els capítols d'aquest manual estan marcats, en la part superior de la pantalla, amb el color blau d'aquesta fitxa.

Arbres genealògics

Hi trobareu un aplicatiu propi per a mostrar i navegar pels arbres genealògics introduïts en la BBDD. L'aplicatiu conté diverses funcions "experimentals" i novedoses, com ara la fitxa biogràfica, la identificació de "desangelats", càlcul de la implosió, etc...!

Actualment, l'accés és només de visualització tot i que en un futur esperem poder oferir a l'usuari la funcionalitat d'introduir les seves dades genealògiques.
Es tracta d'una base de dades diferent de la de Buidatges i la d'Altres Dades Genealògiques

Aquest part s'estructura al voltant de tres eixos:

  • Persones: aqui podem cercar persones i les seves dades (en una fitxa personal) i navegar pels seus arbres ascendents i descendents
  • Documents: Podem fer cerca lliure de text sobre la BBDD de documents digitalitzats, i també podem visualitzar la documentació per arxiu.
  • Territori: hi podem fer cerques de persones per població.

Atenció! Aquesta BBDD de persones és independent de la de Buidatges.

Tots les parts que conformen aquesta funcionalitat estan marcades, en la part superior de la pantalla, amb el color rosa d'aquesta fitxa.

Buidatges estructurats

Conté dades procedents de buidatges, recollides i normalitzades en una sola Base de Dades que permet una recerca única sobre tota aquesta informació.

També s'ofereixen plantilles per realitzar buidatges de forma àgil ("data entry") que posteriorment, si es desitja, poden ser incorporades a la Base de Dades, dins d'un acord de col·laboració.

Els Buidatges representen una solució innovadora en el món de la Genealogia, perquè s'ha construit cercant la col·laboració entre els estudiosos que han realitzat els buidatges i el portal Geneaweb.cat, per posar a disposició de l'usuari el major nombre de dades possible, d'una forma senzilla, estalviant molt de temps i costs als usuaris.
Les cerques de persones en aquesta BBDD són lliures, però l'accés a cadascun dels registres complet té un petit cost, que reconeix el valor de la feina feta per aquests investigadors i per Geneaweb.cat. El sistema avisa quan una transacció concreta és de pagament.

Tots les parts que conformen aquesta funcionalitat estan marcades, en la part superior de la pantalla, amb el color verd d'aquesta fitxa.

Buidatges no estructurats

Conté dades procedents d'altres tipus de documents menys estructurats que els que s'utilitzen en els buidatges, o de les quals no es disposa de totes les dades (són buidatges parcials), però la seva consulta és igualment valuosa.
Actualment només recull dades de Badalona.

Tots les parts que conformen aquesta funcionalitat estan marcades, en la part superior de la pantalla, amb el color daurat d'aquesta fitxa.
Podeu revisar les polítiques de seguretat de Geneaweb.cat: polítiques de seguretat